BROKERLİK

Brokerlik

Ditaş, hem yurtiçi hem de uluslararası piyasada brokerlik (aracılık) hizmeti vermektedir. Organizasyonumuz “in-house brokerage” sistemi üzerine kuruludur. Şirketimiz bünyesinde bulunan Ticari İşler Müdürlüğü’nde profesyonel brokerage hizmeti veren tecrübeli, konusuna hakim brokerler çalışmaktadır.

Şirketin birinci önceliği, Tüpraş’ın taşıma ihtiyacını güvence altına almak olduğundan brokerlik hizmetini de öncelikle Tüpraş’a vermektedir. Bunun yanısıra başka firmalar için de brokerlik yapmaktadır.

Ham Petrol

Tüpraş halihazırda Türkiye’nin tek rafineri şirketidir ve FOB bazda aldığı tüm ham petrolün nakliyesi Ditaş tarafından organize edilmektedir.

Petrol Ürünleri

Tüpraş, 36 çeşit petrol ürününün Türkiye genelinde tedarikini sağlamaktadır. Ayrıca, yurtiçi talebin üzerinde ürettiği ürünleri dünya pazarına ihraç etmektedir. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında deniz yolu taşıması gerektiren satışlarda Tüpraş’ın CFR olarak sattığı kısmın nakliyesi Ditaş tarafından organize edilmektedir. Ditaş, ayrıca rafineriler arası ürün taşımalarını da yapmaktadır.

Tüpraş için yapılan ham petrol ve ürün taşımalarında Ditaş’ın işletmesinde bulunan tankerler yeterli olmadığı zaman, T/C (time charter – zaman esaslı) veya V/C (voyage charter – tek seferlik) kiralamalar yapılmaktadır. T/C veya V/C kiralamalarda kapsamlı bir piyasa araştırması yapılarak yerli ve yabancı armatörlerden alınan fiyat teklifleri arasından Tüpraş için en uygun olan gemi Tüpraş’ın da onayı ile kiralanmaktadır.

Kiralanan gemiler ile ilgili “post fixture” (kiralama sonrası) işlemler de brokerlik kapsamında yürütülmektedir.

Ditaş’ın işletmesinde veya T/C kirasında bulunan tankerlerin programlarında boşluk oluştuğunda, bu tankerlerin özellikle Karadeniz ve Akdeniz piyasalarında dışarıya kiralanma çalışmaları da Ditaş bünyesindeki brokerler tarafından yürütülmektedir.

Kiralama çalışmalarının yanısıra gemi satınalmaları ve mevcut gemilerin satılması işleri de Ticari İşler Müdürlüğü’nde çalışan brokerler tarafından yapılmaktadır.