ÇALIŞMALAR

Şirketimiz sahibi olduğu tankerlerinde ve merkez ofis bünyesinde ISM, kalite ve çevre yönetim sistemini kurmuş olup devamlılığını sağlamak amacı ile geliştirme ve yenileme çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve ISM sistemi belgelerimiz DNV GL klas kuruluşundan alınmıştır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri karşılanmakta, müşteri memnuniyetleri anketlerle takip edilmektedir. İyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik öneriler dikkate alınmakta ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde ise çalışanların çevre bilincinin artırılması ve şirket hedeflerine ulaşılması amacıyla, deniz ve çevre kirliliğini önlemek için personel eğitimleri uygulanmakta ve ekipmanlar devamlı kontrol altında tutulmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler kapsamında, sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratmak, yaralanma, can kaybı ve meslek hastalıklarını önlemek, personelin performanslarını devamlı üst düzeyde tutmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalar sürekli olarak kontrol edilmekte, personele gerekli eğitimler verilmektedir. Bu uygulamalar merkez ofiste, terminallerde ve filo gemilerinde yapılmaktadır.

2012 Yılında İzmit ve İzmir Terminallerimiz için de Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Lloyds Register klas kuruluşundan alınmıştır. Ayrıca yine 2012 yılında Lloyds Register klas kuruluşundan İzmir Terminal’deki Kılavuzluk Teşkilatı için Türkiye’de ilk ve Dünya’da 11. şirket olarak ISO 9001, ISO 14001 ve ISM baz alınarak oluşturulmuş olan Denizcilik Kılavuz Kaptan Teşkilatları için Uluslararası Standard (ISPO) Sertifikası alınmıştır.

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (Maritime Labor Convention, MLC) Bayrak Devletimiz tarafından imzalanmamış olmasına rağmen personel çalışma şartlarının iyileştirmesi kapsamında gereklilikler karşılanarak tüm gemilerimiz için DNV GL klas kuruluşundan gönüllü uygunluk sertifikası alınmıştır.

Çalışma alanımız ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat sürekli takip edilmekte uyum çalışmaları zamanında tamamlanmaktadır.

Gemilerin emniyet ve kalite performansını görmek amacıyla düzenli aralıklarla uluslararası önemli petrol şirketlerinin denetimlerine girilmekte ve uygunluk onayı alınmaktadır.

Şirketimiz Türkiye Kalite Derneği - KALDER’e ve TURMEPA- DenizTemiz Derneği’ne üyedir.

ISO 9001, ISO 14001, ISM baz alınarak OCIMF tarafından geliştirilmiş olan Tanker Management and Self Assessment (TMSA) programının gereklerini yerine getirme çalışmalarımız sürmektedir.