İŞ BAŞVURU FORMU – GEMİ VE TERMİNAL

Ad Soyad
Başvuru Tarihi
Yeterlilik
BAŞVURDUĞUNUZ POZİSYON
Gemi Pozisyonları
Terminal Pozisyonları
KİŞİSEL BİLGİLER
Cinsiyet :
Uyruğunuz :
T.C. Kimlik No :
Doğum Tarihi :
Askerlik Durumu :


Tarihi 

Yeri  


Tarih


Sebebi
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim Bilgilerinizi Yazınız
E-Mail :
Cep Telefonu :
Ev Adresi :
EĞİTİM DURUMU (*)
  Okul Adı / Yeri/Bölümü Başlama / Bitiş
İlkokul  
Ortaokul  
Lise  
Üniversite  
Yüksek Lisans  
BİLDİĞİNİZ YABANCI DİLLER
Çok İyi İyi Orta Öğrenilen Yer/ Süre
1.
2.
3.
4.
BİLGİSAYAR BİLGİNİZ
Ofis Programları
Paket Programları varsa belirtiniz
Diğer
İŞ TECRÜBESİ
Daha önce çalıştıgınız şirketleri sondan başlayarak yazınız.
İşyeri Adı Gemi Adı Gemi Yük Tonajı Göreviniz Giriş Tarihi Ay/ Yıl Çıkış Ay / Yıl
İŞ TECRÜBESİ SÜRELERİ Bu kısım yalnızca kaptan ve zabitan tarafından doldurulacaktır
Deneyim Olarak Kimyasal Tanker Gaz Tank. Petrol Tankeri Konteyner Dökme Yük Karışık Yük Diğer Toplam
Kaptan-Bş.Müh
II.Kpt-II.Müh
III.Kpt-III.Müh
IV.Kpt-IV.Müh
Elk.Zbt
Toplam
Mühendis / Makinist BAŞVURU Bu kısım yalnızca Baş mühendis/makinist veVardiya mühendisi/makinisti tarafından doldurulacaktır
Süre Süre Süre
B & W Semt Pielstick Tanker Tecrübesi
WARTSILA Buhar Türbünü Scrubber Sistemi
MAN Diğer
SERTİFİKALAR VE BELGELER

Veriliş Tarihi :

Bitiş Tarihi :

Eğitimler :

Bitiş Tarihi :
KATILDIĞINIZ SEMİNER / EĞİTİM PROGRAMLARI
Kuruluş Adı Konusu Yıl/ Süre
*
*
*
*
DİĞER TAMAMLAYICI BİLGİLER
Açıklama
Ditaş ve bağlı ortaklıklarında çalışan birinci derecede akrabanız var mı?   
İşe başlayabileceğiniz tarih
Formu doldurmak şirketimizi hiçbir taahhüt altında sokmaz.
Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

Bu iş başvuru formunda yer alan beyanlarım doğrudur. Bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğim anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi aksi halde hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız sonra erdirileceğini ve işe alındığım takdirde her türlü bilgi, belge ve sertifikaları İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne eksiksiz teslim edeceğimi teyit ve beyan ederim.

Lütfen güvenlik kodunu giriniz.
İş başvuru formunu görüntüleyebilmek için web görünümünü kullanmalısınız.

Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

 • ırk,
 • etnik köken,
 • siyasi düşünce,
 • felsefi inanç,
 • din, mezhep veya diğer inançlar,
 • kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
 • biyometrik ve genetik veriler

DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ve GRUP ŞİRKETLERİ
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketi ve aşağıda yer alan Grup Şirketleri (“Ditaş” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; aşağıda yer alan başvuruda bulunmuş olduğunuz şirket (“Şirket”) tarafından ve her durumda Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketi tarafından (hep birlikte “Ditaş Grup Şirketleri”) veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir:

 • Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketi
 • T.Damla Denizcilik A.Ş.
 • Kartal Tankercilik A.Ş.
 • Kadıköy Tankercilik A.Ş.
 • Üsküdar Tankercilik A.Ş.
 • Karşıyaka Tankercilik A.Ş.
 • Maltepe Tankercilik A.Ş.
 • Beykoz Tankercilik A.Ş.
 • Kartal Tankercilik A.Ş.
 • Çengelköy Tankercilik A.Ş.
 • Bakırköy Tankercilik A.Ş.
 • Pendik Tankercilik A.Ş.
 • Göztepe Tankercilik A.Ş.
 • Tuzla Tankercilik A.Ş.
 • Salacak Tankercilik A.Ş.
 • Sarıyer Tankercilik A.Ş.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.ditasdeniz.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi.aspx internet adresinde yer alan Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketi ve Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, işe alım faaliyetleri kapsamında Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ile icra edilmesi ve aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”)Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi
 • İş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verilerinizin işlenmesi
 • Başvurunuz ile iletmiş olduğunuz bilgilerin Koç Topluluk Şirketleri’nin açık pozisyonları için değerlendirilmesi amacıyla Koç Topluluk Şirketleri ile paylaşılması

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanızın varlığı halinde Koç Topluluk Şirketleri’nin açık pozisyonları için değerlendirilmesi amacıyla Koç Topluluk Şirketleri’ne Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla bizimle temas kuracağınız; elektronik ortamda internet sitemiz, kariyer portalları, e-posta, telefon ile fiziki ortamda kargo/posta, gerçekleştirilen mülakatlar, elden teslim kanalları üzerinden toplanacaktır.
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi.
 • İnsan kaynakları operasyonlarının kurgulanması, icrası ve geliştirilmesi.

Açık Rızanıza istinaden,

 • İş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verilerinizin işlenmesi,
 • Başvurunuz ile iletmiş olduğunuz bilgilerin Koç Topluluk Şirketleri’nin açık pozisyonları için değerlendirilmesi amacıyla Koç Topluluk Şirketleri ile paylaşılması,
 • İşe alım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerinizin işlenmesi.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle    aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ditasdeniz.com.tr/userfiles/basvuruFormu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KAPAT